Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení
Kód: W-Line Technická specifikace

Technická specifikace vedení W-Line

Technická specifikace vedení W-Line
Informace o produktu
PDF ke stažení

Proč použít vedení W-Line ?

Vozíky vedení W-Line mají integrovaný předepínací systém s tlačnými pružinami, který vždy tlačí všechny rolny pojezdového vozíku k vodicí kolejnici.

Tento sofistikovaný systém eliminuje vůle mezi kolejnicí a rolnami a umožňuje posuv vozíku bez vůle i v obloucích a přímých úsecích. A to s konstantním valivým odporem !

 

Jaké jsou výhody tohoto řešení ?

-        Na rozdíl od ostatních obloukových vedení není u vedení W-Line zapotřebí nastavovat vůle mezi rolnami a kolejnicí pomocí excentrických čepů.

-        Předpětí vodicích vozíků je vždy konstantní.

-        Integrovaný pružinový předepínací systém na vozících dovoluje eliminaci chyb ( paralelitu ) při montáži kolejnic.

-        Nedochází k prokluzu rolen po kolejnici, tomu je zabráněno konstantní předepínací silou, rolny vozíku jsou vždy v kontaktu s kolejnicí.

-        Jednoduše nasunete vozík na kolejnici a všechny vozíky pojedou hladce a bez prokluzu rolen po kolejnici.

 

Které typy vozíků umožňují pohyb do oblouku ?

Pro nasazení na kolejnice do oblouku, ale i na přímé kolejnice slouží vozíky řady LWF.

Rolny vozíků LWF díky integrovanému pružinovému mechanismu totiž dovolují posuv rolen v uložení vozíku až o 0,5mm. Právě možnost této dilatace dovoluje jízdu vozíků LWF i po obloukových kolejnicích.

Vozíky řady LWS mají jen malou možnost dilatace jejich rolen. A to pouze v rozsahu 0,05mm, proto lze použít pouze na přímé kolejnice.

 

Jaký vliv má předepnutí rolen na životnost? Povolí mechanismus při zatížení?

Předepnutí rolen vozíku řady LWF je nastaveno tak, aby rolny vozíku zůstaly v kontaktu s kolejnicí tak dlouho, dokud nejsou překročena povolená zatížení.

Přípustné síly a momenty jsou navrženy tak, aby vozíky měly životnost L(10) > 100 000 km.

Pokud dojde k překročení přípustného zatížení, pružinová mechanika absorbuje vzniklé nárazy.

Rolny vozíků řady LWS se vlivem překročeného zatížení mohou posunout maximálně 0,05 mm.

 

Jsou všechny 4 rolny vozíků  stavitelné ?

Mechanismus pro předepnutí rolen je instalován na obou rolnách na jedné straně vozíků.

Dvě protilehlé rolny jsou namontovány pevně.Kontaktní údaje