Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení

FM(N), FMT Kluzná pouzdra

Princip kluzného vedení je jednoduchý. Po kaleném profilu nebo vodící tyči, nejlépe z jednoho kusu, se posouvají vozíky nebo kluzná pouzdra s vnitřní kluznou hmotou.

Kluzná pouzdra, jsou součástí lineárního vedení s vodícími tyčemi a kluznými pouzdry. Kluzná pouzdra se posouvají po kalené vodící tyči. Po vodících tyčích dochází tedy k lineárnímu pohybu lineárních setů opatřených kluznými pouzdry anebo samotných kluzných pouzder. Firma matis s.r.o. nabízí ve svém sortimentu lineární techniky kluzná pouzdra, různých provedení typů a značek.

Kluzné vedení oproti valivému vedení dosahuje vyšší únosnosti a dovoluje přenášet vyšší radiální i axiální zatížení. Nevýhodou kluzného vedení je menší rychlost pojezdů a obtížnější řízení přesného dojezdu na požadovanou polohu. Dojezd nemusí být tak plynulý jako u lineárního vedení s valivými tělísky.

Kluzná pouzdra mají i vyšší koeficient tření než vedení s kuličkovými pouzdry. Proto je nutné při konstrukci počítat s vyšším valivým odporem a tím pádem větší hnací silou či větším výkonem motoru. Také je dobré vědět, že čím dále je pohon od kluzného pouzdra, tím větší bude opotřebení a potřebná hnací síla. Pokud bude vzdálenost hnací síly k pevnému ložisku dvakrát vyšší než vzdálenost ložisek (pravidlo 2:1), může dojít při součiniteli tření vyšším než 0,25 mohou se kluzná pouzdra teoreticky i zablokovat.

Oproti této nevýhodě kluzné vedení vykazuje mnohem nižší hlučnost než valivé vedení. A hladina hluku, kterou kluzné vedení vykazuje se nezvyšuje ani s narůstající rychlostí pohybu.

Kluzná pouzdra je nutné kvalitně mazat, tak aby součinitel tření byl co nejnižší. Některá kluzná pouzdra mohou být koncipována i jako samomazná. V tom případě je kluzná vrstva zhotovena z kvalitních samomazných, většinou spékaných materiálů na bázi teflonu.

Další výhodou, kterou se kluzná vedení a kluzná pouzdra vyznačují oproti vedením valivým, je vyšší odolnost proti prachu a nečistotám, což je důležité např. v dřevařském průmyslu.

Firma matis s.r.o. dodává kluzná pouzdra COMPACT , řady FMT, která se posouvají po kalených vodících tyčích, které jsou broušené a v toleranci g6 či f6.

Kluzná pouzdra řady FM jsou uzavřená, a kluzná pouzdra FMN jsou otevřená a slouží pro pohyb po tyči s podpěrou. Kluzná pouzdra těchto typů, i vodící tyče s tolerancí g6, má firma matis s.r.o. přímo ve svém skladě v Brně.