Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení

Spojky

Hřídelové spojky jsou zařízení, které se používají pro spojení dvou hřídelí za účelem přenosu síly. Hřídelové spojky normálně neumožňují rozpojení hřídelů během provozu, existují však hřídelové spojky omezující točivý moment, obecně nazývané omezovače kroutícího momentu, které mohou při překročení určité mezní hodnoty krouticího momentu proklouznout nebo se rozpojit. Primárním účelem hřídelové spojky je spojit dva kusy rotačního zařízení a přitom umožnit určitý stupeň vychýlení nebo koncového pohybu nebo obojího. Pečlivým výběrem, instalací a údržbou hřídelové spojky lze dosáhnout podstatných úspor při snížení nákladů na údržbu a prostojů.

Hřídelové spojky jsou vyráběny v mnoha stavebních provedeních, z nich každé je vhodné pro určitý druh aplikace. Pro přesné aplikace jako jsou například pohony se servomotory jsou nutností bezvůlové spojky. Tuto vlastnost splňují vlnovcové spojky nebo spojky OLDHAM. Případně i speciální spojky s pružným věncem – provedení SG.

Velmi používané jsou v poslední době zejména vlnovcové spojky, které umožňují přenášet i vyšší Mk a přitom jsou dostatečně tuhé a umožňují eliminovat mírné úhlové vychýlení a teplotní roztažnost.

Pro přenos nejvyšších Mk slouží pevné spojky neboli korýtkové spojky. Pro většinu aplikací s pohonem standardním 3-fázovým el. motorem se používají spojky s pružným věncem nebo spojky s ozubeným polyamidovým věncem GIFLEX. Eventuálně zubové spojky nebo čepové spojky.

Pro nízké Mk jsou vhodné spirálové spojky neboli naříznuté spojky.

Hřídelové spojky, jak už bylo zmíněno mohou sloužit i k rozpojení hřídelů během provozu. Toto umožňují tzv. hřídelové spojky ovládané, které pomocí ovládacího zařízení umožňují přerušení přísunu kroutícího momentu. Tyto hřídelové spojky mohou být ovládány mechanicky, elektromagneticky eventuálně i pneumaticky nebo hydraulicky.

Společnost  matis s.r.o. má na svém skladě vlnovcové spojky, spojky OLDHAM, naříznuté spojky, spirálové spojky i spojky s pružným věncem.