Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení

Trapézové šrouby a příslušenství

Trapézové šrouby a trapézové matice tvoří soustavu, která převádí rotační pohyb na pohyb přímočarý.

Trapézové šrouby a trapézové matice obsahují vnější (šrouby) nebo vnitřní (matice) lichoběžníkový závit rovnoramenný (dle ČSN 014050). Trapézové šrouby a trapézové matice jsou standardními konstrukčním prvkem určeným pro samosvorný převod rotačního pohybu na přímočarý, a to s nízkou účinností, kterou ovlivňují použité materiály trapézového šroubu a trapézové matice, jejich vzájemná kombinace a mazání třecích závitových ploch. Trapézové šrouby se vyznačují výrazně vyšším třecím odporem a tím pádem mnohem nižší účinností převodu rotačního pohybu na přímočarý, než je tomu u kuličkových šroubů.

Trapézové šrouby odolávají pouze axiálnímu zatížení a silám. Radiální síly a zatížení musí být zachyceny pomocí externího zařízení. Většinou pomocí lineárního vedení v blízkost trapézového šroubu.

Trapézové šrouby a trapézové matice jsou standardně dodávány v mnoha provedeních a z různých materiálů.

V kategoriích výše naleznete nejběžnější trapézové šrouby a trapézové matice dodávané firmou matis s.r.o. Trapézové šrouby a trapézové matice mohou být v zásadě dodávané jako jednochodé anebo vícechodé.

Vícechodé trapézové šrouby dovolují při stejném stoupání šroubovice přenášet vyšší zatížení než šrouby jednochodé. Trapézové šrouby se dále dělí podle způsobu výroby na trapézové šrouby válcované a trapézové šrouby vyrobené třískovým obráběním.

Trapézové šrouby se vyrábí většinou z oceli C15, případně C45. Trapézové šrouby je možné dodat i v nerezovém provedení z materiálů INOX A2 nebo INOX A4 dle AISI 304. Trapézové matice jsou většinou ocelové nebo bronzové. Trapézové matice mohou být i plastové nebo z korozivzdorné oceli. Trapézové šrouby a trapézové matice je třeba za provozu mazat. Obvykle se pro mazání používají mazací tuky, stejné jako pro mazání valivých ložisek.

Trapézové šrouby vyžadují tuhé uložení a zabezpečení rovnoběžnosti trapézového šroubu a vodicích ploch.

Trapézové šrouby dodávané firmou matis mohou mít opracované ukončení přesně podle požadavku a výkresu zákazníka.