Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení

Rolny

Rolny od firmy matis s.r.o. - rolny s jednořadým a dvouřadým ložiskem, s jehličkovými ložisky, vodící rolny s vodící drážkou, čepy pro vodící rolny. Rolny jsou nezbytným konstrukčním prvkem pro rolničková lineární vedenílineárních systémech. Podle aplikace je dělíme na vodící, kde jsou součástí vodícího systému rolničkového lineárního vedení a fyzicky realizují lineární posuv nebo na podpůrné, kde zajišťují stabilitu vodícího systému rolničkového lineárního vedení.

V programu lineární techniky Matis s.r.o. je nalezneme samostatně v kategorii Rolny, kde jsou v typech: LR - s jednořadým a dvouřadým ložiskem, KR - s jehličkovými ložisky, R - vodící rolny s vodící drážkou a možností: RC - čepy pro vodící rolny. Dále pak v kategorii Rolničkové vedení s AL kolejnicí v typu: GD / GS - vodící a podpůrné rolny. V kategorii Rolničkové vedení Systém - V v typu: VW - vodící rolny. V kategorii Rolny pro velká zatížení v typech: HPC - podpůrné rolny centrické, HPCE - podpůrné rolny excentrické, HPJ - přírubové rolny centrické, HPJE - přírubové rolny excentrické, HPV - vodící rolny centrické, HPVE - vodící rolny excentrické, HPCA - podpůrné rolny bez čepu, HPJA - přírubové rolny bez čepu, HPVA - vodící rolny bez čepu a možnostmi: MSH - upínací čepy a M - kolejnice.

V kategorii Kombinované rolny a profily WINKEL v typu: HVB - pojezdové rolny s možnostmi: HVP - upínací desky pro pojezdové rolny, HVR - kolejnice a HVC - montážní patky pro kolejnice. V kategorii Lineární vedení IBC v typu: CBR - vodící rolny. Samozřejmostí u Matis s.r.o. je vedení skladem, krátké termíny dodání a konzultace volby správných rolen pro lineární systém zákazníka.

Lineární vodicí systémy s vodicími rolnami jsou další variantou lineárních vedení nabízených a dodávaných naší firmou. Rolničková vedení se používají pro aplikace do prašnějších prostředí a pro vyšší rychlosti. Jsou spolehlivá, jednoduchá. Dodávka základních typů opět do 24 hodin.