Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení

Trapézové šrouby

Trapézové šrouby jsou šrouby s lichoběžníkovým závitem rovnoramenným (dle ČSN 014050). Trapézové šrouby jsou standardním konstrukčním prvkem určeným pro samosvorný převod rotačního pohybu na přímočarý, a to s nízkou účinností, kterou ovlivňují použité materiály trapézového šroubu a matice, jejich vzájemná kombinace a mazání třecích závitových ploch. Trapézové šrouby se vyznačují výrazně vyšším třecím odporem a tím pádem mnohem nižší účinností převodu rotačního pohybu na přímočarý, než je tomu u kuličkových šroubů.

Trapézové šrouby odolávají pouze axiálnímu zatížení a silám. Radiální síly a zatížení musí být zachyceny pomocí externího zařízení. Většinou pomocí lineárního vedení v blízkost trapézového šroubu.

Trapézové šrouby jsou standardně dodávány v mnoha provedeních a z různých materiálů.

Trapézové šrouby mohou být v zásadě dodávané jako jednochodé anebo vícechodé trapézové šrouby.

Vícechodé trapézové šrouby dovolují při stejném stoupání šroubovice přenášet vyšší zatížení než šrouby jednochodé. Trapézové šrouby se dále dělí podle způsobu výroby na trapézové šrouby válcované a trapézové šrouby vyrobené třískovým obráběním.

Trapézové šrouby se vyrábí většinou z oceli C15, případně C45. Trapézové šrouby je možné dodat i v nerezovém provedení z materiálů INOX A2 nebo INOX A4 dle AISI 304. Trapézové šrouby je třeba za provozu mazat. Obvykle se pro mazání používají mazací tuky, stejné jako pro mazání valivých ložisek.

Trapézové šrouby vyžadují tuhé uložení a zabezpečení rovnoběžnosti trapézového šroubu a vodicích ploch. Matice kuličkového šroubu mohou být zatěžovány pouze v axiálním směru.

Trapézové šrouby dodávané firmou matis mohou mít opracované ukončení přesně podle požadavku a výkresu zákazníka.