Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení
Kód: W-line Mazání a údržba

Mazání a údržba W-Line

Mazání a údržba W-Line
Informace o produktu
PDF ke stažení

Seřízení vozíku (jezdce):

• Zkontrolujte čistotu oběžných drah.

• Vložte vozík do kolejnice.

• Pohybem vozíku po celé délce kolejnice zkontrolujte předpětí.

 

Mazání:

Všechny rolny vedení vozíků vedení W-Line jsou naplněny tukovým mazivem pro celou dobu provozu.

Mezi vodící dráhou a rolnami vozíku se doporučuje vytvořit mazací film.

Požadovaný interval domazávání vodících drah silně závisí na okolních podmínkách, rychlosti, cyklu a teplotě. Za normálních podmínek se domazání doporučuje po 100 km najetých kilometrech nebo po provozním období šesti měsíců.

V kritických aplikacích by měl být interval kratší. Před mazáním prosím pečlivě očistěte povrch kolejnice.

 Jako mazivo doporučujeme mazivo pro valivá ložiska střední konzistence.

Správné mazání za normálních podmínek:

-        Snižuje tření, opotřebení a provozní hluk.

-         Zvyšuje hladký chod a životnost vedení

 

Povrchová ochrana kolejnic W-Line

Na přání je možné dodat kolejnice vedení W-Line s povrchovou ochranou proti korozi a nečistotám.

Tato povrchová ochrana snižuje tření, zvyšuje tvrdost kolejnic a poskytuje ochranu proti korozi. všechny rolny pojezdového vozíku k vodicí kolejnici.

Vedení s povrchovou ochranou mají lepší vlastnosti při chodu na sucho, zvyšuje se životnost systému a snižuje se spotřeba maziv.

 

Krytky na upevňovací šrouby kolejnic

K zamezení usazování nečistot v zahloubeních kolejnic pro upevňovací šrouby je možné dodat ke kolejnicím plastové krytky, které vytvoří rovnou dosedací plochu kolejnice a zakryjí zahloubení šroubů.

Objednací kódy plastových krytek :

-        pro vel. kolejnic 2 : WK-02

-        pro vel. kolejnic 3 : WK-03