Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení
Kód: PSG

Mazání, údržba a olej. kód PSG

Mazání, údržba a olej. kód PSG
Informace o produktu
PDF ke stažení

Nastavení vozíku (jezdce):

• Zkontrolujte čistotu oběžných drah.

• Vložte vozík do kolejnice.

• Povolte upevňovací šroub čepu prostřední excentrické rolny (ev. rolen).

• Speciální (tenký) klíč zasuňte do štěrbiny mezi kolejnici a vozík a uchopte šestihran excentrického čepu excentrické rolny.

• Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček, aby se rolna přitlačila k vodící dráze a aby se zvýšilo předpětí. Je nezbytné nastavit vozík v kolejnici bez jakýchkoliv radiálních vůlí. Po vymezení vůle rolny v kolejnici, vše dotáhněte.

• Pohybem vozíku po celé délce kolejnice zkontrolujte předpětí. Příliš velké předpětí (velké pasivní odpory v pohybu) zkracuje životnost vedení.

 

Mazání:

Všechny rolny vedení PSG jsou naplněny tukovým mazivem pro celou dobu provozu.

Mezi vodící dráhou a rolnami vozíku se doporučuje vytvořit mazací film.

Požadovaný interval domazávání vodících drah silně závisí na okolních podmínkách, rychlosti, cyklu a teplotě. Za normálních podmínek se domazání doporučuje po 100 km najetých kilometrech nebo po provozním období šesti měsíců.

V kritických aplikacích by měl být interval kratší. Před mazáním prosím pečlivě očistěte běžecké povrchy. Jako mazivo doporučujeme mazivo pro valivá ložiska střední konzistence. Správné mazání za normálních podmínek: Snižuje tření, opotřebení a provozní hluk. Zvyšuje hladký chod a životnost vedení

 

Objednací kódy - viz pdf výšeKontaktní údaje