Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení

Lineární vedení

Firma Matis s.r.o. nabízí a dodává lineární vedení předních světových výrobců. Pod pojmem lineární technika najdete komponenty pro stavbu lineárního systému od rolen, kolejnic, vodících prvků přes lineární moduly až lineárním pohonům a motorům. Matis s.r.o. nabízí technické poradenstvíkonzultaci navrženého lineárního systému, široké portfolio dodavatelů a lineárních systémů, skladové zásoby komponent a tedy velmi krátké termíny dodání.

Matis s.r.o. není jen dodavatelem lineární techniky, tedy souboru komponent, ze kterých se lineární systém skládá, ale i poskytovatelem poradenství při výběru komponent nebo typu lineárního vedení. S ohledem na vlastní skladové prostory je Matis s.r.o. schopen velice krátkých dodacích lhůt a díky šíři zastupovaných výrobců lineární techniky i doporučit vhodné řešení s ohledem finanční a technickou náročnost realizovaného lineárního systému. Tím dokáže zákazníkům šetřit čas a hlavně peníze.

Lineární technika přináší řešení pro lineární vodící systém. Lineární vodicí systém umožňuje regulovatelný pohyb v jedné ose, tedy po přímce nebo případně po oblouku. Typickou aplikací lineárního vedení můžeme ukázat na rameni jeřábu, které se pohybuje po kolejnici a přemísťuje břemeno z bodu A do bodu B.  

Lineární systémy jsou ucelené funkční celky nebo také elektromechanické soustavy, které umožňují lineární pohyb dílce (například transport těžkých zavazadel po rolničkovém vedení) nebo nějaké jiné soustavy (například hlavice, která dávkuje lepidlo). Lineární systémy se skládají z lineárního vedení, vozíků a pohonu. Pohony umožňují regulovatelnost lineárního systému a jeho nasazení do automatizovaných celků (například lineární vedení se zastaví v daný čas nebo po dané ujeté dráze vozíku a dojde ke vstříknutí lepidla u hlavice nebo vykládku zavzadla/nakládku jiného).

Vodící systémy jsou součásti lineárních vedení, které zajišťují fixaci pohybu vozíku do jedné osy. V lineární technice se jedná o vodící systémy tyčí a kuličkových či kluzných pouzder, systémy kolejnic a vodících rolen, teleskopickým vodícím systémem a oběhem řemene u některých typů lineárních modulů.

Aplikace lineárních systémů nalezneme v dopravě, v dřevozpracujícím průmyslu, v zemědělství, v potravinářství, ve slévárenství, v důlním průmyslu, v papírenském průmyslu, v docích, v automobilovém průmyslu, ve zdravotnictví, v letectví, při stavbě jednoúčelových strojů a v mnoha dalších oborech strojírenství.