Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení

Kolejnicové lineární vedení HIWIN

Kolejnicové lineární vedení HIWIN s profilovou kolejnicí umožňuje lineární pohyb pomocí valivých elementů - kuliček nebo válečků. Použití těchto valivých elementů mezi kolejnicí a vozíkem umožňuje dosáhnout velmi přesného lineárního pohybu. V porovnání s běžným kluzným vedením je koeficient tření u kolejnicového lineárního vedení 0,02. Díky profilové kolejnici může vozík zachytávat síly ve vertikálním i horizontálním směru.

Přesná kolejnicová lineární vedení umožňují lineární pohyb pomocí valivých elementů, kuliček anebo válečků.

Kolejnicové lineární vedení HIWIN typu HG  se čtyřmi oběžnými řadami kuliček je určeno pro aplikace s vysokými požadavky na tuhost a únosnost. To je umožněno optimalizací oběžných kuličkových drah a vratného systému. Dalšími znaky lineárního vedení typu HG jsou nízké posuvové síly a vysoká účinnost.

V kolejnicovém lineárním vedení HIWIN typu RG jsou použity jako valivé elementy válečky, které obíhají ve valivých drahách. Válečkové kolejnicové lineární vedení řady RG nabízí velmi vysokou tuhost a únosnost. Toto provedení je konstruováno tak, že dráhy válečků svírají vůči sobě úhel 45°, přímkový povrchový kontakt výrazně snižuje jakoukoliv deformaci a to je příčinou velmi vysoké tuhosti a únosnosti při zatěžování v každém směru. Kolejnicové lineární vedení RG/QR umožňuje dosáhnout velmi vysokých výkonů ve velmi přesných provozech a zároveň docílit velmi dlouhou životnost.

Kolejnicové lineární vedení je možné povlakovat pro zvýšení korozivzdornosti, tvrdosti a otěruvzdornosti. Lineární vedení řady HG a RG je možné chránit skládaným krycím měchem

Kolejnicové lineární vedení HIWIN řady MG je tzv. miniaturní lineární vedení. Díky malým rozměrům vedení je tato řada určena pro velmi lehké, ale přesné aplikace. Miniaturní vedení je vyráběno z materiálu částečně odolného proti korozi.

Kolejnicová lineární vedení se vyskytují ve všech oblastech průmyslu. Firma matis s.r.o. nabízí a dodává komponenty lineárního vedení HIWIN, tzn., kolejnice a vozíky přímo ze svého skladu v Brně.

Kolejnice jsou děleny na délku dle požadavku zákazníka na dvou řezacích strojích a samozřejmostí je automatické zhotovení náběhů na kolejnicích lineárního vedení na speciálním stroji zn. Casalin.