Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení
Kód: PSK

Mazání, údržba a instalace

Mazání, údržba a instalace
Informace o produktu
PDF ke stažení

Obecné pokyny k použití a instalaci vedení PSK:

• Vedení PSK je navrženo pro vodorovné pohyby.

• Při instalaci musí být využity všechny montážní otvory.

• Přístupnost upevňovacích šroubů kolejnice je přes otvory v kuličkové kleci.

• Koncové dorazy kolejnic PSK jsou dimenzovány pouze pro nezatížený systém. U zatížených systémů musí být použity externí zarážky.

 

Ochrana proti korozi:

• Kolejnice PSK a nosné desky jsou standardně vyrobeny z nerezové oceli 1.4301, a proto mají vysoce kvalitní ochranu proti korozi.

Mazání:

Verze PSK jsou standardně mazány tukem vhodným pro lineární vedení. Následující interval mazání silně závisí na použití, okolních podmínkách, rychlosti a teplotě. Za normálních podmínek se doporučuje promazání po ujetí 80 km nebo interně předepsané odpovídající době, která jak již bylo uvedeno, musí být přizpůsobena aplikaci. Před mazáním musí být vodící plochy vedení pečlivě očištěny.

Vůle a předpětí:

Lineární kuličková vedení pracují s malým předpětím a bez vůlí.

 

Součinitel tření:

Při dostatečném mazání a montáži na rovné a tuhé povrchy a dostatečné rovnoběžnosti pro páry kolejnic je koeficient tření menší 0,05. Hodnota závisí na přesnosti instalace.

 

Rychlost:

Verze PSK lze použít až do rychlosti pohybu 0,5 m/s. Pozor! S vysokou četností změny směru a při vysokém zrychlení existuje nebezpečí prokluzu klece, což poté vede k dodatečnému vzniku tření pohyblivých částí o sebe. Tím se zvyšuje odpor vedení a snižuje jeho životnost.

Teplota:

Vedení PSK může pracovat při okolních teplotách od -30 ° C do +180 ° C. Vyšší teploty možné po konzultaci s technickou kanceláří.

 

Statické zatížení:

Maximální statická zatížení na PSK jsou určena velikostí, počtem a délkou vozíků a jsou uvedena v příslušných tabulkách.Kontaktní údaje