Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení
Kód: SM

Servomotory a krokové motory

Servomotory a krokové motory
Informace o produktu
PDF ke stažení

Technická data AC servomotorů

Symbol Jednotka FRAC 0522 FRAC 1022 FRAC 2022 FRAC 4022 FRAC 7522
Pracovní napájení V AC230 AC230 AC230 AC230 AC230
Jmenovitý výkon P W 50 100 200 400 750
Jmenovitý kroutící moment Tc Nm 0,16 0,32 0,65 1,3 2,4
Jmenovitý proud Ic A (rms) 0,9 0,9 2 2 5,1
Špičkový moment Tp Nm 0,48 0,96 1,95 3,9 7,2
Špičkový proud Ip A (rms) 2,7 2,7 6 6 15,3
Jmenovité otáčky c ot/min 3000 3000 3000 3000 3000
Otáčky na prázdno p ot/min 4500 4500 4500 4500 4500
Momentová konstanta Kt Nm / Arms 0,178 0,356 0,325 0,65 0,47
Back EMF konstanta Ke Vrms / krpm 10,74 21,98 19,64 37,96 28,4
Odpor (mezi 2 fázemi) R Ω 4,7 8 2,7 4,6 0,813
Indukce (mezi 2 fázemi) L mH 4,7 8,45 4,5 7 3,4
Počet pólů P 8 8 8 8 8
Rozlišení enkodéru CPR puls 2500 2500 2500 2500 2500
Typ enkodéru A / B / Z
Frekvenční pásmo enkodéru 200 kHz
Napájení enkodéru 5 VDC ± 5 %
Momenty setrvačnosti rot. hmot. J kg-m2

0,02 × 10-4

(0,022 × 10-4)

0,036 × 10-4

(0,028 × 10-4)

0,26 × 10-4

(0,3 × 10-4)

0,44 × 10-4

(0,48 × 10-4)

1,4 × 10-4

(1,46 × 10-4)

Hmotnost (vč. brzdy) M kg 0,45 (0,58) 0,63 (0,76) 1,04 (1,85) 1,52 (2,06) 2,66 (3,32)
Brzdící moment Tb Nm 0,32 0,32 1,3 1,3 2,4
Napájení brzdy V V DC24 ±10 % DC24 ±10 % DC24 ±10 % DC24 ±10 % DC24 ±10 %
Isolační třída B

 

Pohony lineárních systémů jsou využívány servomotory a krokovací motory, které umožňují rychlé posuvy při vysoké přesnosti polohování. V této oblasti můžeme provést následující základní rozdělení: AC - servomotory (bezkartáčové synchronní motory s permanentními magnety na rotoru a třífázovým vinutím ve statoru), lineární motory (trojfázové synchronní servomotory s vinutím rozloženým na primární části buzené permanentními magnety typu Nd-Fe-B, které jsou součástí sekundární části lineárního motoru), torzní motory a frekvenční měniče pro ovládání AC-servomotorů, lineárních motorů a torzních motorů, krokové motory (synchronní točivý stroj většinou napájený impulsy stejnosměrného proudu) a měniče pro krokové motory.  Firma Matis s.r.o. nabízí širokou škálu servomotorů a krokových motorů různých velikostí a výkonů a samozřejmě i kompletní řešení pohonů včetně řídicích systémů a kabeláže. Dále Matis s.r.o. realizuje kompletní dodávky včetně bezvůlových převodovek a technickou pomoc při oživování systémů.

Lineární pohony nebo také lineární aktuátor funguje na principu stejnosměrného elektromotoru, převodu a šroubovice. V lineárních systémechlineární pohony zprostředkovávají lineární posuv vozíku lineárního vedení, tedy jakou délku urazí vozík lineárního vedení v závislosti na čase nebo jiných parametrech. Lineární pohony disponují volitelnou součástí jako je různé elektronické vybavení pohonů pro jejich snadnější řízení (potenciometr, čítač pulsů, hall-sonda, PLC řízení).